Om lokalet

Skogglimt egner seg for større eller mindre sammenkomster.

I Storsalen kan det dekkes til ca 150 personer

I Veslesalen kan det dekkes til ca 50 personer

Vi leier også ut bord og stoler

Storsalen har fått en ansiktsløftning siste år

Nye gardiner og scenetepper og lysere vegger og  gardinbrett

Lysere rundt scenen

Veslesalen har fått nye gardiner

Grindvollstua egner seg for mindre arrangementer/møter for ca 20 personer