Om lokalet

Skogglimt egner seg for større eller mindre sammenkomster.

I Storsalen kan det dekkes til ca 150 personer

I Veslesalen kan det dekkes til ca 50 personer

Grindvollstua egner seg for mindre sammenkomster/møter for ca 20 personer

Vi leier også ut bord og stoler

Veslesalen har fått nye gardiner, ny belysning, lyst tak og mørkere vegger

Nye toaletter, handicaptilpasset inngang til storsal, totalrenovert gang, terrasse utenfor veslesalen og handicaptilpasset inngangsparti.