Styret

Navn Tittel
Marianne Gjesdal Leder
Line Skirstad Styremedlem
Anne Enger Kasserer
Ellen Bolken Heier Sekretær
Nils Erik Hansen Styremedlem
Tore Oppen Styremedlem
Henning Berg Styremedlem