Styret

Navn Tittel
Marianne Gjesdal Leder
Ragnhild Western Nestleder
Anne Enger Kasserer
Gro Mette Wang Sekretær
Nils Erik Hansen Styremedlem
Tore Oppen Styremedlem
Ellen Bolken Heier Styremedlem